wyszukaj ofertę
kontakt z biurem
jakiej nieruchomości poszukujesz
sprzedaj swoją nieruchomość

Informacja RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych po dniu 25 maja 2018 r. RODO

Szanowni Państwo,
 

Pragniemy Państwa poinformować, że w dniu 25 maja 2018 roku zastosowanie znajdą przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej `RODO`), które wprowadzą jasne oraz ujednolicone dla całej Unii Europejskiej zasady przetwarzania danych osobowych – obowiązujące również Nas. W związku z powyższym pragniemy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących Państwu od 25 maja uprawnieniach.

Administrator danych

Podmiotem ustalającym cele oraz decydującym o sposobach przetwarzania Państwa danych jest Agencja Zalesie Nieruchomości Julita Stróżewska  z siedzibą w Piasecznie, ul.Gen.Okulickiego nr 2,  wpisana do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej przez Burmistrza M i G Piaseczno, NIP: 521-158-93-92, REGON: 011937296.

Cele przetwarzania danych

W ramach określonych przez przepisy prawa oraz zgodnie z udzielonymi przez Państwa zgodami, dane osobowe wykorzystywane są przede wszystkim do zawarcia, realizacji, oraz ewentualnej zmiany zawartej z Państwem umowy o pośrednictwo, o doradztwo, o współpracy, umowy zlecenia, lub innej. Gromadzone przez Nas dane osobowe są wykorzystywane w następujących celach:

 1. w celach kontaktu i/lub informacji o nowych  ofertach i usługach Agencji Zalesie Nieruchomości Julita Stróżewska, umożliwienia Państwu korzystania z naszych ofert i usług;
 2. Komunikowania się z w sprawie nabycia, lub zbycia  nieruchomości, lokali mieszkalnych lub użytkowych, a także  wynajmu, lub dzierżawy nieruchomości, oraz lokali,  ewentualnie innych składników majątkowych oferowanych do sprzedaży za pośrednictwem Agencji Zalesie Nieruchomości Julita Stróżewska, należących do klientów Agencji Zalesie Nieruchomości Julita Stróżewska, drogą mailową, pocztową lub za pośrednictwem telefonu;
 3. Zawarcia przez  Panią/Pana umowy, której przedmiotem będzie/było  nabycie, lub zbycie, a także najem, lub dzierżawa składników majątkowych, o których mowa powyżej;
 4. Wystawiania przez Agencję Zalesie Nieruchomości Julita Stróżewska faktur za usługi w ramach zawartej umowy o współpracy, umowy o pośrednictwo, umowy o doradztwo, lub  umowy zlecenia.
 5. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia ewentualnej umowy, o której mowa powyżej. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zrealizowanie powyższych czynności.
Przysługujące Państwu uprawnienia
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i w dowolny sposób w przypadku, kiedy Agencja Zalesie Nieruchomości Julita Stróżewska przetwarza Pani/Pana dane osobowe w o oparciu o zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 
Jednocześnie zapewniamy, że:
 • nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa,
 • nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom,
 • przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez  czas niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody czas przetwarzania będzie zależny od czasu trwania Państwa zgody, tj. do czasu jej odwołania.

Kontakt w przedmiocie przetwarzania

Wnioski indywidualne dotyczące realizacji Państwa uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy od dnia 25 maja 2018 roku kierować:

 • pisemnie na adres:

                              Agencja Zalesie  Nieruchomości

                              Julita Stróżewska

                              ul.Gen. Okulickiego nr 2

                              05-500 Piaseczno

 • mailowo na adres:  julita@zalesie.com
 

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,

 

Julita Stróżewska

Agencja Zalesie  Nieruchomości

ul.Gen. Okulickiego nr 2

05-500 Piaseczno

tel. 503 004 516